Algemene Voorwaarden

Welkom bij Camello! De website en diensten van Camello worden geleverd door de Camello NL (“Camello”, “wij” “ons” of “onze”).

De VOF Camello is geregistreerd bij de KvK onder nummer 82579024 en geregistreerd door de Belastingdienst met BTW-nummer NL862525895B01.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op Camello (de “website”) en alle diensten die door Camello worden geleverd via de Website.

Camello biedt een abonnementsservice voor periodieke bezorging van speelgoed voor je kind of als cadeau aan anderen. Toegang tot de website, gebruik van de diensten en aankoop van de producten is onderhevig aan deze algemene voorwaarden van Camello die beschikbaar zijn op de website. 

Acceptatie van voorwaarden

Door onze website te gebruiken of je te abonneren op onze diensten, geef je aan dat je de algemene voorwaarden onvoorwaardelijk accepteert. Lees ze aandachtig en regelmatig, aangezien ze mogelijk zijn veranderd sinds jouw laatste bezoek. 

De meest recente versie van deze voorwaarden kan worden bekeken op https://camello.nl/algemene-voorwaarden 

Reikwijdte van de service

Camello onderhoudt deze website als een service aan de gebruiker die de website bezoekt onder deze algemene voorwaarden. We kunnen deze website, de voorwaarden, prijsstelling en/of de services geheel of gedeeltelijk wijzigen, opschorten of stopzetten, op elk moment en om welke reden dan ook, zonder voorafgaande kennisgeving. De website kan ook periodiek niet beschikbaar zijn vanwege onderhoud of storing van computerapparatuur of om andere redenen. 

Website inhoud

De inhoud kan typografische fouten, andere onopzettelijke fouten of onnauwkeurigheden bevatten. We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de inhoud, beschrijvingen of specificaties van producten of diensten, of andere informatie zonder verplichting om enige kennisgeving van dergelijke wijzigingen te doen. 

Je mag inhoud die beschikbaar is op deze website of via de Services bekijken, kopiëren, downloaden en afdrukken, onder de volgende voorwaarden: 

De inhoud mag uitsluitend worden gebruikt voor interne informatieve doeleinden. Geen enkel deel van deze website of de inhoud ervan mag worden gereproduceerd of verzonden in welke vorm dan ook, elektronisch of mechanisch, inclusief fotokopiëren en opnemen voor enig ander doel. 

De inhoud mag niet worden gewijzigd. 

Copyright-, handelsmerk- en andere eigendomsvermeldingen mogen niet worden verwijderd. 

Registratie, lidmaatschap en verkoop

Om een Camello abonnement te starten, kun je jezelf als lid registreren op onze website. Om je te registreren, moet je jouw adresgegevens, geldige e-mailadres en telefoonnummer opgeven om jouw inlogprofiel te maken. Alle informatie die je aan Camello verstrekt, worden volgens de AVG bewaard en behandeld. Je bent verantwoordelijk voor het up-to-date houden van jouw gegevens via de accountpagina op de website of door een bericht te sturen naar info@camello.nl

Als geregistreerde gebruiker van Camello ga je ermee akkoord om e-mails te ontvangen waarin speciale aanbiedingen worden gepromoot. We kunnen je van tijd tot tijd onze nieuwsbrief sturen. je kunt zich afmelden voor het ontvangen van speciale promoties of onze nieuwsbrief door een e-mail te sturen naar info@camello.nl of door je uit te schrijven zoals aangegeven in de toepasselijke e-mailcorrespondentie. 

Levering en bezorggebied  

Als klant van Camello bezorgen of sturen we je het speelgoed wat je maandelijks selecteert. Dienovereenkomstig kan Camello niet garanderen dat speelgoed dat in een bepaald tijdsbestek beschikbaar is, in een volgend tijdsbestek wél beschikbaar zal zijn.

Door te registreren ga je akkoord om de abonnementskosten te betalen voor de producten die aan jouw geleverd zijn totdat je het abonnement hebt geannuleerd.

We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het bezorggebied zonder verplichting om enige kennisgeving van dergelijke wijzigingen te doen. Als je op een plek woont die niet meer in het bezorggebied valt, kun je besluiten om jouw abonnement voortijdig te beëindigen, zonder dat daar extra kosten aan zitten. Besluit je wél klant te blijven van Camello, brengen wij daar eventueel extra verzendkosten voor in rekening. Uiteraard gaat dit in goed overleg. 

Facturering, incasso’s en betalingen

De prijs van de diensten en/of goederen is vóór levering volledig verschuldigd. We werken samen met betalingspartner Mollie, dit is ook de naam die je op jouw afschrift kan zien. Op alle abonnementen die via Camello worden afgesloten is een maandelijkse betaling van toepassing die via een incasso wordt geïnd.

De datum van de incasso is de dag van de maand waarop je het lidmaatschap heeft afgesloten. De bezorgdatum loopt niet altijd gelijk met de incasso. Aan het einde van jouw abonnementsperiode wordt het abonnement automatisch verlengd, met een maand. Nadat een incasso is gestart, kan deze niet worden teruggedraaid, en word jouw abonnement automatisch met een maand verlengt.

We gebruiken een externe betalingsdienst. Wij verwijzen je voor de voorwaarden van en de mogelijkheden tot betaling naar de Algemene Voorwaarden van Mollie. Door jouw gegevens in te voeren, verleen je Camello en betalingspartner Mollie het recht om jouw informatie op te slaan en te verwerken bij de externe betalingsdienst, die van tijd tot tijd kan veranderen; je gaat ermee akkoord dat Camello niet verantwoordelijk is voor eventuele tekortkomingen van de derde partij om dergelijke informatie adequaat te beschermen.

Als er naar jouw mening een onterechte incasso heeft plaatsgevonden, neem dan contact met ons op. Wij verzoeken je met klem de betaling NIET te storneren. De administratiekosten die aan ons worden doorberekend door Mollie voor een stornering zijn € 7,50 excl BTW. In het geval van een onterechte stornering berekenen wij de administratiekosten aan u door.

Alle financiële zaken met betrekking tot uw informatie zijn onderworpen aan de voorwaarden van de externe betalingsdienstaanbieder: https://www.mollie.com/nl/user-agreement je erkent dat we de betalingsdienst van derden kunnen wijzigen en jouw informatie kunnen verplaatsen naar andere serviceproviders die jouw informatie versleutelen met behulp van Secure Socket Layer-technologie (SSL) of andere vergelijkbare beveiligingstechnologie. 

Herroeping en opzeggen lidmaatschap 

Je hebt het recht om binnen een termijn van veertien dagen vanaf de levering van jouw eerste product, zonder opgave van redenen, de overeenkomst te herroepen. Je betaalt dan wel de verzendkosten. Om de betalingsverplichting van de volgende deadline te voorkomen, dien je vóór de deadline de overeenkomst te herroepen.  

Voor het herroepen van de overeenkomst dien je te mailen naar info@camello.nl. We werken er hard aan om jouw als klant tevreden te stellen. Je kunt jouw lopende lidmaatschap annuleren via de accountpagina op de website of door ons een e-mail te sturen naar info@camello.nl Als je jouw lidmaatschap annuleert vóór het einde van een bestaande abonnementsperiode. Er is geen restitutie voor de niet-gebruikte maanden.

Aan het einde van jouw abonnementsperiode wordt het abonnement automatisch verlengd met een maand. Nadat een incasso is gestart, kan deze niet worden teruggedraaid. 

Kwijtgeraakt en beschadigd speelgoed

Al het speelgoed blijft eigendom van Camello. Als je het artikel langer dan tien maanden heb geleased mag je het daarna houden. In het geval van kwijtgeraakte onderdelen of speelgoed moet je de vervangingskosten voor dat onderdeel of speelgoed betalen. Als je dit van tevoren aan ons meldt, krijg je 25% korting op de vervangingswaarde.

We brengen geen kosten in rekening voor beschadigd speelgoed, tenzij het overduidelijk is dat het speelgoed verkeerd is gebruikt, opzettelijk is beschadigd (bijvoorbeeld tekenen op het speelgoed) of is beschadigd door nalatigheid (bijvoorbeeld waterschade). 

In het geval van moedwillig beschadigde onderdelen, kan Camello je verplichten het gehele set te vergoeden. Als je de schade van tevoren aan ons meldt, krijg je 25% korting op de vervangingswaarde. 

Beperking aansprakelijkheid

In geen geval zal Camello of haar eigenaar of werknemers aansprakelijk zijn voor een gebruiker van de website en/of service voor enige directe, indirecte, speciale, incidentele of andere schade, geleden door het gebruik of misbruik van de geleasede producten of de website of informatie verkregen via de website.

Onderdelenlijsten van de producten zijn terug te vinden in jouw account omgeving op de website. Het is op dat moment aan jouw om te beoordelen of jouw kind(eren) daar veilig mee kunnen spelen. Zodra je bevestigt dat je het product hebt gehuurd, ligt de verantwoordelijkheid voor het gebruik bij jullie als ouders en/of begeleiders. Begeleid je kind(eren) in het spel.

JE BENT ZELF VERANTWOORDELIJK OM TE BEPALEN OF HET SPEELGOED GESCHIKT IS VOOR GEBRUIK DOOR JOUW KIND. 

Opmerkingen van gebruikers, feedback, reviews & andere uitingen

Wanneer je, op eigen verzoek dan wel op ons verzoek, opmerkingen stuurt per social media of anderszins, ga je ermee akkoord dat we op elk moment opmerkingen die je naar ons doorstuurt, zonder beperking mogen bewerken, kopiëren, publiceren, distribueren, vertalen en op een ander medium kunnen gebruiken. Wij zijn niet verplicht om opmerkingen vertrouwelijk te houden, een vergoeding te betalen voor eventuele opmerkingen of om op eventuele opmerkingen te reageren.

Je gaat ermee akkoord dat jouw opmerkingen geen inbreuk maken op enig recht van derden, inclusief copyright, handelsmerk, privacy, persoonlijkheid of ander persoonlijk of eigendomsrecht. Je gaat er verder mee akkoord dat jouw opmerkingen geen lasterlijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal zullen bevatten, of enig computervirus of andere malware zullen bevatten die op enigerlei wijze de werking van de Service of een gerelateerde website zou kunnen beïnvloeden. Je mag geen vals e-mailadres gebruiken, zich voordoen als iemand anders, of ons of derden anderszins misleiden over de oorsprong van eventuele opmerkingen. 

Je bent zelf verantwoordelijk voor eventuele opmerkingen en hun nauwkeurigheid. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele opmerkingen die door je of een derde partij zijn geplaatst.

We kunnen, maar zijn niet verplicht om inhoud te controleren, bewerken of verwijderen die naar eigen goeddunken onwettig, aanstootgevend, bedreigend, smadelijk, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins aanstootgevend is of in strijd is met het intellectuele eigendom van een partij of deze voorwaarden. 

Vrijwaring

Door deze website, onze diensten of geleverde producten te gebruiken, stem je ermee in om Camello te vrijwaren, onschadelijk te houden en te beschermen tegen claims, schade, verliezen, aansprakelijkheden en alle kosten en uitgaven van verdediging, inclusief advocaten en vergoedingen die direct of indirect voortvloeien uit een claim van een derde partij die ontstaat in verband met het gebruik van deze website, diensten of producten door je of een andere persoon die toegang heeft tot de website met jouw inlogaccount voor leden. 

Minderjarigen

De services van Camello zijn alleen beschikbaar voor en mogen alleen worden gebruikt door personen van 18 jaar en ouder die wettelijk bindende contracten kunnen sluiten onder de toepasselijke wetgeving. Personen onder de 18 jaar kunnen deze service alleen gebruiken in samenwerking met en onder toezicht van een ouder of wettelijke voogd. In dit geval is de volwassene de gebruiker en is verantwoordelijk voor alle activiteiten, abonnees en kopers. 

Veiligheid

Wanneer je jezelf registreert om deel te nemen aan Camello services op deze website, kan het zijn dat je een login-ID moet instellen. Jij bent verantwoordelijk voor het beschermen van je login en wachtwoord tegen ongeoorloofd gebruik en je bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden op jouw account (inclusief maar niet beperkt tot financiële verplichtingen). 

U stemt ermee in om ons onmiddellijk op de hoogte te stellen als je van mening bent dat jouw login of wachtwoord zonder jouw toestemming is of kan worden gebruikt, zodat passende actie kan worden ondernomen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor verlies of schade veroorzaakt door het niet beveiligen van jouw login en wachtwoord. 

Garanties en beperkte aansprakelijkheid

We garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de dienst nauwkeurig of betrouwbaar zijn. Je gaat ermee akkoord dat we van tijd tot tijd onze diensten voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de diensten op elk moment kunnen annuleren zonder je hiervan op de hoogte te stellen. Je gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat jouw gebruik van of het niet kunnen gebruiken van de diensten op eigen risico is. De diensten en alle producten die via onze diensten aan je worden geleverd, worden (behalve zoals uitdrukkelijk door ons vermeld) geleverd ‘zoals ze zijn’ en ‘zoals beschikbaar’ voor jouw gebruik, zonder enige verklaring, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, hetzij uitdrukkelijk of impliciet, inclusief alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.

In geen geval zijn wij, gelieerde ondernemingen, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk voor enig letsel, verlies, claim of enige directe, indirecte, incidentele, bestraffende, speciale, of gevolgschade van welke aard dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot gederfde winst, gederfde inkomsten, gemiste besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten of soortgelijke schade, ongeacht of deze is gebaseerd op een contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins van jouw gebruik van een van de services of producten die met de service zijn verkregen, of voor enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met jouw gebruik van de service of een product, inclusief, maar niet beperkt tot, fouten of weglatingen in enige inhoud, of verlies of schade van welke aard dan ook die is opgelopen als gevolg van het gebruik van de dienst of enige inhoud (of product) die is gepost, verzonden of anderszins beschikbaar is gemaakt via de dienst, zelfs als ze op de hoogte zijn gesteld van hun mogelijkheid. Omdat sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, is in dergelijke staten of rechtsgebieden onze aansprakelijkheid beperkt tot de maximale mate die wettelijk is toegestaan.
In geen geval zal Camello of haar eigenaren aansprakelijk zijn voor een gebruiker van de website en/of service voor enige directe, indirecte, speciale, incidentele of andere schade, geleden door het gebruik of misbruik van de gehuurde/gekochte producten of de website of informatie verkregen via de website.

Vrijwaring

Door deze website, onze diensten of geleverde producten te gebruiken, stem je ermee in om Camello te vrijwaren, onschadelijk te houden en te beschermen tegen claims, schade, verliezen, aansprakelijkheden en alle kosten en uitgaven van verdediging, inclusief advocaten en vergoedingen die direct of indirect voortvloeien uit een claim van een derde partij die ontstaat in verband met het gebruik van deze website, diensten of producten door jezelf of een andere persoon die toegang heeft tot de website met jouw inlogaccount voor leden.

Niet tevreden

Wij doen er alles aan om jouw als klant tevreden te houden! Mocht je niet tevreden zijn, laat het ons dan per e-mail weten. Dan proberen wij onderling tot een oplossing te komen. Wil je toch een klacht indienen? Dan kan je deze sturen naar: info@camello.nl. Wij behandelen jouw klacht binnen 5 werkdagen. Mochten wij niet in staat zijn om aan deze termijn te voldoen, zullen wij je hiervan per e-mail tussentijds op de hoogte brengen. 
Vermeld in je klacht de volgende gegevens: 
   –  naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres, 
   –  reden en beschrijving waarop de klacht betrekking heeft, 
   –  de datum waarop de schriftelijke klacht is verzonden, 
   –  eventuele foto’s die de klacht verduidelijken

Verboden gebruik

Naast andere verboden zoals uiteengezet in onze voorwaarden, is het je verboden de site of de inhoud ervan te gebruiken: (a) voor enig onwettig doel; (b) anderen te verzoeken om onwettige handelingen uit te voeren of eraan deel te nemen; (c) om internationale, federale, provinciale of staatsverordeningen, regels, wetten of lokale verordeningen te schenden; (d) om inbreuk te maken op of inbreuk te maken op onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen; (e) lastigvallen, misbruiken, beledigen, schaden, belasteren, belasteren, kleineren, intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) om valse of misleidende informatie te verstrekken; (g) voor het uploaden of verzenden van virussen of enig ander type kwaadaardige code die op een of andere manier zal of kan worden gebruikt die de functionaliteit of werking van de Service of van een gerelateerde website, andere websites of het internet beïnvloedt; (h) om de persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te volgen; (i) spam, phish, pharm, voorwendsel, spider, crawl of scrape; (j) voor elk obsceen of immoreel doel; of (k) om de beveiligingsfuncties van de onze diensten of een gerelateerde website, andere websites of internet te verstoren of te omzeilen. We behouden ons het recht voor om jouw gebruik van onze diensten of een gerelateerde website te beëindigen wegens schending van een van de verboden toepassingen.

Overige bepalingen

Op alle overeenkomsten tussen Camello en de klant, waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Mocht een bepaling in deze algemene voorwaarden of in de overeenkomst niet rechtsgeldig zijn of worden, dan blijven de overige bepalingen gewoon geldig. In dat geval komt in plaats van de niet-geldige bepaling een nieuwe bepaling die met de oude zoveel als mogelijk overeenkomt, qua inhoud, bereik en/of doelstelling. 

Leerzamer spelen. Duurzamer spelen. Goedkoper spelen. Huur nu je speelgoed!