Privacy beleid

Camello, gevestigd aan de Nieuwstraat 32, 4264 RE Veen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring. 

Contactgegevens

Website : www.camello.nl
Adres: Nieuwstraat 32, 4264 RE Veen
Tel nr. 06-10764787 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Camello verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens 
 • Telefoonnummer 
 • E-mailadres 
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Camello verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

 • De administratie van klanten 
 • Het afhandelen van uw betaling 
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en persoonlijke marketing 
 • Bel- of mailcontact om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren 
 • Camello analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren. 

Camello slaat persoonsgegevens op met als doel de overeenkomst met betrekking tot het leveren van een product of dienst, uit te voeren. Zonder deze gegevensverstrekking is het niet mogelijk voor Camello om de overeenkomst uit te voeren. Indien gebruik wordt gemaakt van foto’s of andere afbeeldingen waarop natuurlijke personen zijn afgebeeld, vraagt Camello altijd eerst toestemming aan degene van wie de foto of afbeelding wordt geplaatst. Voor het innen van facturen wordt gebruik gemaakt van een payment provider. Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het innen van de betalingen worden verstrekt aan de payment provider. Voor het versturen van de nieuwsbrief wordt gebruik gemaakt van een e-mail serviceprovider. Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het versturen van de nieuwsbrief, worden verstrekt aan de e-mail serviceprovider. Indien je meer informatie wilt over met welke externe partijen je persoonsgegevens worden verwerkt, kun je altijd een e-mail sturen naar info@camello.nl 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Camello bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 

Na een periode van 7 jaar worden inactieve accounts verwijdert. Na die periode gebruiken we uw gegevens alleen anoniem, voor interne analyses. 

Van de Belastingdienst moeten we onze administratie met uw factuur-, betaal- en bestelgegevens 7 jaar bewaren. Daarna gebruiken we alleen anonieme gegevens voor interne analyses. 

Als u zich heeft ingeschreven voor de nieuwsbrief of toestemming heeft gegeven voor het ontvangen van gepersonaliseerde berichten, dan bewaren we die toestemming vijf jaar of tot wederopzegging van de nieuwsbrief of het stopzetten van het abonnement en daarmee gepersonaliseerde berichten. 

Delen van persoonsgegevens met derden

Camello verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Camello gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u te sturen. 

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@camello.nl. 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Camello zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. 

Camello wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons  

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Camello neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@camello.nl. 

Zwarte lijst:

Van personen die het vertrouwen van Camello ernstig hebben beschaamd, worden persoonsgegevens bewaard op een zogeheten “zwarte lijst”. Deze zwarte lijst wordt onbeperkt bewaard en is slechts inzichtelijk voor de eigenaar van Camello. Personen die ondanks herhaaldelijk verzoek niet voldoen aan de betaalverplichtingen van Camello, worden in elk geval opgenomen op de zwarte lijst.